4C Concept of Marketing

เรามักจะคุ้นเค้ยกับคำว่า 4P เพราะเป็นพื้นฐานของส่วนผสมทางการตลาด ที่ว่าด้วยเรื่องของสินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งแนวคิดแบบ 4P อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเนื่องจากการเข้ามาของโลกอินเทอร์เน็ตประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเป็นยุคของการยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ดังนั้นการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในเชิงการตลาดจึงต้องพัฒนาแนวคิดทางการตลาดที่เรียกว่า 4C ขึ้นมา

อันที่จริงแล้ว 4P กับ 4C มีความเหมือนกัน แต่แค่เปลี่ยนมามองในมุมของผู้บริโภคเป็นหลัก หรือเรียกได้ว่ามองมันให้ลึกขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง ทำให้เราสื่อสารได้ตรงจุดและตรงใจผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น ตามตารางด้านล่างนี้เลย

4P4C
Product (ผลิตภัณฑ์)
การพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ที่เน้นการสร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งสินค้าที่
จับต้องได้ (tangible) และจับต้องไม่ได้ (intangible) เช่น
การบริการ (service) ประสบการณ์ (experience) 
Customer (ลูกค้า)
เปลี่ยนมุมมองมามองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ และกำลังมองหาอยู่อย่างแท้จริง


Price (ราคา)
การตั้งราคาให้กับสินค้า เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะตั้งราคาให้ได้กำไรมากน้อยแค่ไหน ราคาเป็นไปได้ทั้งเงินหรือเป็นในรูปแบบอื่นๆก็ได้
Cost (ความคุ้มค่า)
ความคุ้มค่าที่กลุ่มผู้บริโภคต้องจ่ายเงิน เพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งต้องตอบโจทย์ในหลายๆมิติ รวมถึงความรู้สึกด้านต่างๆ
Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)
ช่องทางการให้บริการ หรือการวางจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภค จะวางสินค้าที่ไหน จะออนไลน์หรือตามร้านค้า หรือจะมีทั้งสองอย่างก็ได้
Convenience (ความสะดวกสบาย)
การอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีกับสินค้า และบริการ
Promotion (การส่งเสริมการขาย)
การสื่อสารการตลาดในรูปแบบใดๆก็ตาม ที่ส่งเสริมให้เกิดการขายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นได้ทั้งการ ลด แลก แจก แถม หรือในรูปแบบอื่นๆได้
Communication (การสื่อสาร)
สื่อสารเพื่อสร้างส่วนร่วมไปกับสินค้า หรือบริการของเรา ไม่ใช่เป็นการเสนอขายแต่เพียงอย่างเดียว

จากการตลาดยุคก่อน ที่เน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาตัวเป็นหลัก หันมาเน้นการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ในราคาที่ผู้บริโภคเห็นว่าคุ้มค่าจนยอมที่จะเสียเงินแลกซื้อ เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ที่ไม่ได้เน้นแค่ร้านค้าหรือออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าให้ถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆออกไป และการยะระดับจากการส่งเสริมการขายแบบเดิมๆ มาเป็นการสร้างเรื่องราว (story) ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เข้าถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้าในระดับอารมณ์ความรู้สึก ที่ไม่ใช่มุ่งเน้นการขายของเพียงอย่างเดียว


Cover photo by Henk Jan Kwant from FreeImages

Share to friends


Related Posts

แนวคิด 3C เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

สำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดนั้นมีอยู่ 3 ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นสำหรับนักการตลาด ที่ต้องทำความเข้าใจ โดยทั้ง 3 ปัจจัยนั้นมีความเชื่อมโยงต่อกัน หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนปัจจัยอื่นๆก็จะเปลี่ยนตามกัน โดย 3C ที่ว่านี้ คือ ลูกค้า (Customer) บริษัท (Company) และคู่แข่ง (Competitor)


วิเคราะห์ 5C กับการทำธุรกิจของคุณ

5C นับเป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กที่ได้รับความนิยมและเป็นประโยชน์ ในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มันเป็นส่วนขยายของการวิเคราะห์ 3C ที่ประกอบไปด้วย บริษัท (Company) ลูกค้า (Customer) และคู่แข่ง (Competitor) แต่เพิ่มเติมในส่วนของ ผู้ร่วมมือ (Collaborator) และสภาพแวดล้อม (Climate)


Marketing 1.0 – 4.0 จากยุคเกษตรกรรมสู่การสร้างแบรนด์

คำว่าการตลาดเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ยึดคนหรือผู้บริโภคเป็นหลัก หัวใจสำคัญของการตลาดคือ การแลกเปลี่ยน (Exchange) การแลกเปลี่ยน ที่ไม่ใช่การขายอย่างที่หลายคนเข้าใจ แนวคิดทางการตลาดของ Marketing ประกอบด้วย 2 สิ่งสำคัญ ได้แก่ Place หรือการมีที่ให้ขาย และ People หรือคนLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์