สร้าง Brand Essence อย่างไรให้โดดเด่นเป็นที่จดจำ

ในบทความที่ผ่านมาผมได้อธิบายสรุปในเรื่องของ Brand Essence ไปแล้ว ซึ่งนับเป็นแกนหลักและจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่เป็นการรวมเอาแนวคิดของเป้าหมาย (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่าหลัก (Core Values) เข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งมันมีความสำคัญอย่างมากหากคุณต้องการแตกต่างและโดดเด่นไปสู่แบรนด์ที่มีความยั่งยืน


อะไรคือ Brand Essence กับความสำคัญในการทำธุรกิจ

ทุกวันนี้แบรนด์และธุรกิจต่างพยายามสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดึงดูดลูกค้าและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีทั้งการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ การคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นการนำเสนอกันในแบบเหตุและผลกันค่อนข้างมากและหลายๆครั้งก็ไม่ได้สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์