ความสำคัญของ Brand Mantra กับการขับเคลื่อนธุรกิจ

การมีรากฐานที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การสร้างแบรนด์ที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว โดยความสำเร็จนั้นเกิดจากการมีรากฐานอันโดดเด่นและแตกต่างในตลาดที่สามารถช่วยดึงดูดความสนใจจากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ และหนึ่งในรากฐานที่สร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับแบรนด์และธุรกิจของคุณได้ มันก็เกี่ยวข้องกับคำว่า Brand Mantra นั่นเองครับ หลายๆคนอาจจะมีความงงและสงสัยกับคำว่า Brand Mantra โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้อยู่ในสายการสร้างแบรนด์ (Branding) แต่ไม่เป็นไรครับเพราะในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความสำคัญของ Brand Mantra ครับว่ามันช่วยขับเคลื่อนแบรนด์และธุรกิจของคุณได้อย่างไร

What's next?

ความหมายของ Brand Mantra และความสำคัญที่ซ่อนอยู่

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำว่า Brand Mantra กันก่อนครับ คำว่า Mantra ในศาสนาฮินดูนั้นมีความหมายว่ามนต์หรือคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดพลังบวก (มนตรา) หากนำมารวมเป็นคำว่า Brand Mantra ก็จะหมายถึงการขับเคลื่อนแบรนด์หรือธุรกิจด้วยมนต์เสน่ห์หรือมนต์สะกดบางอย่างที่ทำให้เกิดการเติบโตอันโดดเด่นและต่างได้ อีกนัยหนึ่งหากจะบอกว่า Brand Mantra คือ แก่นแท้ของแบรนด์หรือที่เราเรียกว่า Brand Essence ก็ไม่ผิดครับ โดย Brand Mantra นั้นจะเป็นข้อความหรือคำพูดเพียงสั้นๆที่สรุปออกมาจากแก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Essence) Link นั่นเอง

Brand Mantra ไม่ใช่คำโฆษณา Tagline หรือสโลแกนใดๆ เราจึงไม่ค่อยเห็น Brand Mantra ของแต่ละแบรนด์หรือแต่ละธุรกิจในสื่อต่างๆ โดย Brand Mantra นั้นเป็นขุมพลังที่คอยขับเคลื่อนแบรนด์และธุรกิจอยู่เบื้องหลัง เป็นแกนหลัก แก่นแท้ และรากฐานของสิ่งที่แบรนด์นั้นเป็นอย่างแท้จริง มันคือ “เสาหลัก” และ “DNA” ของแบรนด์ ขององค์กร รวมไปถึงการทำธุรกิจ สุดท้ายแล้ว Brand Mantra มันจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณแค่ที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไร และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำหนด Brand Mantra ออกมาได้อย่างชัดเจน มันจะทำให้ทุกๆคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเห็นทิศทางที่ถูกต้องและรู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้น หากเป็นในภาพรวมภายในองค์กร Brand Mantra ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานในองค์กรเข้าใจถึงตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) Link ได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจรวมไปถึงการสื่อสารต่างๆ และหากเป็นภาพรวมภายนอกนั้น Brand Mantra ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้าจากการวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) Link คุณนั่นเอง

หากพูดถึงในแง่การทำธุรกิจ Brand Mantra ก็เปรียบเสมือนกับคำอธิบายสรุปถึงขอบเขตในการทำธุรกิจของคุณ สิ่งที่คุณทำ สิ่งที่คุณมีความโดดเด่นจากคู่แข่งคนอื่นๆในตลาด และมันทำให้คุณรำลึกได้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร Brand Mantra จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวเอง และวิธีการทำธุรกิจที่ควรแสดงออกมาจากความเชื่อที่มี

Business Direction - Brand Mantra

ในวันที่แบรนด์หรือธุรกิจของคุณมีการเติบโตไปข้างหน้า อาจผ่านทั้งสถานการณ์ต่างๆที่ดีและเลวร้าย บางครั้งมันอาจทำให้คุณเกิดความมั่นใจในความสำเร็จจนลืมให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างไป หรือบางครั้งคุณอาจทำสิ่งผิดพลาดเพียงเพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ควรจะทำ Brand Mantra จะช่วยเตือนสติและแสดงให้เห็นถึงภารกิจหลักให้คุณกลับเข้ามาสู่ทางเดินที่ถูกต้องได้อยู่เสมอครับ โดยลักษณะของ Brand Mantra ก็มีอยู่ด้วยกันดังนี้

  • ข้อความหรือคำพูดที่เน้นไปที่ประเด็นเดียวอย่างชัดเจน
  • แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง
  • สร้าง ปลุกเร้า เชื่อมความรู้สึก และเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์
  • มีความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอ
  • เป็นตัวแทนความเป็นจริงในสิ่งที่ลูกค้านั้นคิดและรู้สึก
  • เป็นคำที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์เพียงพอ
  • ผสมผสานมิติเชิงอารมณ์ อธิบายความได้ในเชิงเหตุและผล และสะท้อนลักษณะของธุรกิจ

Brand Mantra จะต้องชัดเจน โอบอุ้ม และสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ เพราะทุกๆคำพูดนั้นมีความสำคัญเสมอ ดังนั้นจงเลือกและกำหนด Brand Mantra อย่างพิถีพิถันด้วยข้อความสั้นๆที่แสดงจุดประสงค์ในการชี้นำแบรนด์ของคุณ หลีกเลี่ยงคำในจินตนาการและการคำฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้ภาษาตรงไปตรงมาซึ่งมีความลึกซึ้งและมีความหมายที่ชัดเจน

What's next?

วิธีสร้าง Brand Mantra ให้กับแบรนด์ของคุณ

Brand Mantra นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้ทุกๆคนรู้ถึงแก่นแท้และการมีอยู่ของแบรนด์ ทำให้พนักงานเห็นทิศทางในการทำธุรกิจและหลอมรวมวัฒนธรรมขององค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธีที่คุณสามารถนำไปช่วยคิดช่วยสร้างและพัฒนา Brand Mantra ของธุรกิจคุณได้ครับ

1. แสดงคุณค่าของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

ประการแรกที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ Brand Mantra จะต้องแสดงออกมาจากคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ (Brand Values) Link ซึ่งจำเป็นต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนและสร้างความต่อเนื่องให้ได้ เพราะในทุกคำพูดที่คุณสื่อสารออกไปนั้นมันจะสร้างผลกระกระทบและอิทธิพลกับคนที่พบเห็นหรือได้ยิน และแน่นอนครับว่ามันส่งผลต่อความคาดหวังอย่างสูงสุด Brand Mantra จึงต้องสรุปจากผลรวมของคุณค่าที่ต้องสั้นและกระชับและแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) Link โดยพนักงานในองค์กรของคุณก็จำเป็นต้องยึดแนวทางของ Brand Mantra และนำมาใช้กับทุกกระบวนการทำงานเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าต่อไป

2. สร้างให้คงอยู่อย่างยาวนาน

Brand Mantra ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มหรือกระแสสังคมที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาครับ Brand Mantra นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) Link ที่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเปลี่ยนได้ตามใจชอบ การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีพื้นฐานมาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต้องสร้างขึ้นมาจากค่านิยมรวมไปถึงความเชื่อของแบรนด์ที่คงอยู่มานานหลายปี ดังนั้น Brand Mantra ควรสะท้อนถึงตำแหน่งของแบรนด์ที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมาย (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) คุณค่า (Values) และสิ่งที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันให้มากที่สุด

3. สร้างความแตกต่างและโดดเด่น

การมี Brand Mantra ที่ดีนั้นจะช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นกว่าใครในตลาด ซึ่งนอกจากจะช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว Brand Mantra ยังมีแนวโน้มที่ช่วยสร้างให้เกิดการพูดคุยและสร้างแรงจูงใจระหว่างพนักงาน ลูกค้า รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อีกด้วย นับเป็นการช่วยสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจจากภายใน (Inside-out) ที่สร้างอิทธิพลเชิงบวกให้เห็นคุณค่าในทุกรายละเอียดก่อนส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้า ดังนั้นการสร้างแบรนด์ Brand Mantra ไม่ใช่แค่เพียงการคิดคำพูดออกมาให้ดูดีและแตกต่างแบบผิวเผิน แต่มันคือการคิดแบบต้องใช้กระบวนการสร้างแบรนด์ (Branding) ที่คิดวิเคราะห์มาตั้งแต่เป้าหมายสูงสุดของการมีแบรนด์ของคุณบนโลกใบนี้ และถ่ายทอดสู่ทุกอณูของการทำธุรกิจของคุณ นั่นถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง


ตัวอย่าง Brand Mantra กับการทำธุรกิจ

เพื่อให้เห็นภาพของ Brand Mantra มากยิ่งขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างแบรนด์ระดับโลกกันครับว่า พวกเขามี Brand Mantra อะไรกันบ้างและมันส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร

Nike – “Authentic Athletic Performance”

Nike Just Do It Campaign

Source: https://www.chrisboalsartists.com/news/mishataylor-nikedreamcampaign

Brand Mantra ของ Nike สรุปออกมาได้ด้วย 3 คำนั่นก็คือ “Authentic Athletic Performance” โดย Nike เองเน้นย้ำไปที่การแสดงออกถึงความแท้จริงของแบรนด์ นั่นหมายที่ Nike เคลมตัวเองว่าเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาอย่างแท้จริง กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างแบรนด์บนพื้นฐานของความแท้จริงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลถึงความนิยมชมชอบในตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬาทั่วโลก ซึ่งแก่นแท้ตรงจุดนี้ทำให้ Nike แสดงออกถึงความกล้าหาญและความแน่วแน่ในสิ่งที่ทำผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆมาโดยตลอด โดยเฉพาะแคมเปญชื่อก้องโลกกับสโลแกน “Just Do It” ที่สร้างชื่อเสียงให้ Nike กลายเป็นกีฬาที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียว

Starbucks – “Rewarding everyday moments”

Source: reviewjournal.com

Brand Mantra ของ Starbucks คือ “Rewarding everyday moments” จะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า Starbucks เน้นที่การสร้างความปรารถนาให้กับลูกค้าที่ไม่ได้ระบุถึงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์แบบตรงๆ แก่นแท้ของแบรนด์คือการที่อยากให้ทุกๆคนนั้นให้ความสำคัญกับตัวเองโดยเชื่อว่าคุณเองก็ให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองได้ในทุกๆโอกาสในแต่ละวัน Starbucks จึงเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ขายแค่เพียงกาแฟแต่เป็นที่สร้างประสบการณ์ สถานที่คุณจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศ รสชาติกาแฟอันเลิศรส การพักผ่อนและความผ่อนคลาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ การพูดคุยระหว่างเพื่อน การทำงาน ความประทับใจและความสุขจะเกิดขึ้นที่ Starbucks ทุกๆสาขาที่คุณไป และนั่นเป็นสิ่งที่สร้าง Brand Loyalty Link ให้กับแบรนด์ Starbucks ได้อย่างเหนียวแน่น

Disney – “Fun, family entertainment”

Disney - “Fun, family entertainment“

Source: https://www.experienceitnowtravel.co.uk/product/walt-disney-world-florida-holiday-in-2022/

Brand Mantra ของ Disney คือ “Fun, family entertainment” ที่เป็นแกนหลักและแนวทางในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Disney ภาพลักษณ์ที่ Disney สร้างนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นไปกับความเป็นมิตรกับความเป็นครอบครัว คอนเทนต์ทั้งหมดที่ผลิตโดย Disney ก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแต่ละวัย ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเกินระดับ Brand Mantra ของ Disney จึงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นกลุ่มเด็กและครอบครัวและยังสร้างความทรงจำในวัยเด็กสำหรับผู้ใหญ่ได้อย่างยาวนาน ทำให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายวางใจกับสิ่งที่ Disney นำเสนอมาโดยตลอดทั้งภาพยนต์และสวนสนุก ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆในครอบครัวจะมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

Apple – “Think Different”

Apple Products

Brand Mantra ของ Apple คือ “Think Different” นับเป็นคำที่สมบูรณ์แบบที่สุดคำหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่ Apple ทำมาตลอด ด้วยการใส่พลังไปกับความคิดสร้างสรรค์ในทุกๆการออกแบบผลิตภัณฑ์ Brand Mantra ของ Apple ส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยังเปิดโอกาสให้กับนักพัฒนาอีกด้วย Apple ยึดแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งนั่นหมายถึงความต้องการของลูกค้ามีอิทธิพลมากกว่าการตัดสินใจที่มาจากตัวแบรนด์เอง ทุกสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าต้องใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว และเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของบางสิ่งอยู่เสมอ

พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า Brand Mantra เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆเลย ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างแบรนด์และการดำเนินธุรกิจที่สร้างอิทธิพลโดยเชื่อมโยงทั้งเหตุผลและอารมณ์ความรู้สึกระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ยิ่งคุณเข้าใจในคำว่า Brand Mantra แล้วยึดไปใช้เป็นแก่นของแบรนด์ที่นำไปสู่การทำธุรกิจมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งทำให้คุณขับเคลื่อนแบรนด์ของคุณได้แข็งแกร่งและดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ


Share to friends


Related Posts

อะไรคือ Brand Essence กับความสำคัญในการทำธุรกิจ

ทุกวันนี้แบรนด์และธุรกิจต่างพยายามสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดึงดูดลูกค้าและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีทั้งการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ การคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นการนำเสนอกันในแบบเหตุและผลกันค่อนข้างมากและหลายๆครั้งก็ไม่ได้สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง


รู้จัก Brand Loyalty เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Loyalty เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการที่คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองและช่วยส่งเสริมลูกค้าได้ ซึ่งความภักดีต่อแบรนด์ นับเป็นหนึ่งองค์ประกอบของการสร้างคุณค่าของแบรนด์


ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมักจะมองหาสิ่งที่เหมือน หรือสะท้อนความเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นตัวตนของกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์