วิธีสร้าง Brand Experience ให้ประทับใจ

การสร้างประสบการณ์ต่อแบรนด์ หรือ Brand Experience เป็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ต่อการสัมผัสแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการเห็นหรือการใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ การเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่แบรนด์จัดขึ้น การพูดคุยกับพนักงานขาย การเห็นสื่อโฆษณา แล้วรู้สึกอย่างไรกับแบรนด์ ซึ่งในยุคสมัยนี้การสร้างประสบการณ์ต่อแบรนด์นั้นกลายเป็นสิ่งจำเป็น ท่ามกลางการแข่งขันของแบรนด์ต่างๆในตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆวัน แล้วเราจะสร้าง Brand Experience อย่างไรดีหละ เรามาดูวิธีกันครับ

Brand Experience

จำเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้ง การออกแบบแบรนด์ (Brand Design)
นำ้เสียงของแบรนด์ (Brand Voice) ประสบการณ์ผู้ใช้
(User Experience) ภาพลักษณ์ (Image) และบริการหลังการขาย
(Customer Support) เข้าไว้ด้วยกัน

Grey Arrow

ชัดเจนในจุดมุ่งหมาย

สิ่งสำคัญของการสร้างประการณ์ที่ดีต่อแบรนด์นั้น ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าคุณเป็นใคร เกิดมาเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) ไม่ใช่เพื่อขายสินค้าหรือบริการอย่างเดียว แต่เป้าหมายนั้นต้องอยู่เหนือกว่าการซื้อหรือการขาย ที่สร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้บริโภค เช่น รองเท้า Nike ไม่ได้ขายรองเท้า แต่ Nike สร้างความมุ่งมั่น ความเป็นนักกีฬา

เน้นบอกเล่าเรื่องราว

วิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การเล่าเรื่องราว (Storytelling) ว่าแบรนด์ของคุณนั้นคืออะไร แบรนด์จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไร ที่ไม่ใช่เรื่องของการขายสินค้าหรือบริการ การเล่าเรื่องราวจะช่วยทำให้แบรนด์ของคุณมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเล่าเรื่องราวผ่านบล็อก โซเชียล มีเดีย YouTube ก็ถือว่าสามารถสร้างประสบการณ์ดีๆได้เลยทีเดียวครับ

มีความคงเส้นคงวา

ความไม่คงเส้นคงวาจะทำให้ผู้บริโภคนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแบรนด์ของคุณ เพราะผู้บริโภคจะไม่สามารถจดจำได้ว่าแบรนด์ของคุณเป็นอย่างไร ต้องการเสนออะไรกันแน่ ความคงเส้นคงวานั้นรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) โทนสีที่ใช้ (Color) ตัวอักษรที่ใช้ (Font) น้ำเสียงของแบรนด์ (Brand Voice) รูปแบบงานโฆษณาต่างๆที่ถ่ายทอดและสื่อสารออกมาสู่ผู้บริโภค ดังนั้นคุณควรมี Brand Guideline ที่ชัดเจนเพื่อการออกแบบงานโฆษณาหรือกิจกรรมทางการตลาด ให้มีความสอดคล้องคงเส้นคงวาไปตลอด

มองหาโอกาสสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค

การสร้างประสบการณ์ที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องมีการสร้างความผูกพันหรือการมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Image) เช่น การออกบูธ การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ การจัดร้านค้า การให้ของตัวอย่างทดลองใช้ การทำแบบสำรวจ

สร้างประสบการณ์ผ่านการขาย

ลูกค้าจะจดจำและรู้สึกดีต่อแบรนด์ของคุณ หากแบรนด์ของคุณสามารถสร้างประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงก่อน (Pre-Purchase) ระหว่าง (During-Purchase) และหลังการซื้อ (After-Purchase) ผ่านจุดสัมผัสของลูกค้า (Customer Touchpoint) ในแต่ละจุดได้ แบรนด์ของคุณจะยิ่งมีโอกาสเข้าถึงใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เช่น ลูกค้าค้นหาคุณเจอผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าร่วมกิจกรรมหน้าร้านค้า แบรนด์มีการส่งจดหมายขอบคุณไปหาลูกค้า


Share to friends


Related Posts

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมักจะมองหาสิ่งที่เหมือน หรือสะท้อนความเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นตัวตนของกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ


Brand Voice กับความแตกต่างในการทำธุรกิจ

การสร้างแบรนด์กลายเป็นศาสตร์หนึ่งของการทำการตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องมีการลงทุนในการสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่าแบรนด์ของเราเป็นใคร มีจุดมุ่งหมายอะไร และหนึ่งในนั้นคือการสร้างบุคลิกภาพให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่าเรามีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นที่จดจำผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เมื่อคนเราคิดหรือนึกถึงแบรนด์ก็มักจะคิดถึงอัตลักษณ์


สร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์

Storytelling หรือการเล่าเรื่องราว แท้ที่จริงแล้วมีมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เราเห็นหลักฐานจากการวาดภาพในถ้ำต่างๆที่ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด การใช้ชีวิต การดำรงชีพ ไปสู่การเล่าเรื่องราวแบบปากต่อปากถ่ายทอดมาเรื่อยๆสู่สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์


ขั้นตอนการสร้าง Brand Story ให้กับธุรกิจ

เรื่องราวดีๆจะช่วยให้สมองของคุณกระตุ้นเคมีความสุขบางอย่างออกมา ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ซึ่งเรื่องราวดีๆจะดึงดูดความสนใจและสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นๆ โดยคุณสมบัติที่จะทำให้การสร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์นั้นออกมาดีได้นั้น สิ่งที่ทำหรือเรื่องราวจะต้องมีความหมาย สร้างความเชื่อมโยงเฉพาะบุคคล กระตุ้นอารมณ์และความเข้าอกเข้าใจ สื่อสารง่ายเข้าใจง่าย และต้องเป็นเรื่องราวที่แท้จริงLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 thoughts on “วิธีสร้าง Brand Experience ให้ประทับใจ

 • Hi,

  How are you doing? I am reaching to contribute a high-quality guest post article to your website.

  It is a simple 3 step process:
  1. I will suggest you 3 topic ideas that will resonate with your audience’s interest.
  2. You will choose one topic out of those
  3. I will then send you a high- quality, plagiarism-free article on that chosen topic.

  In return for the high-quality article, I would just need you to give me one do-follow backlink within the article.

  Please let me know if we shall start with the first step?

  Best,

  Ashlie Lopez

  • Hi

   Thank you for interested in article and let me see 3 topic ideas which are related to Marketing, Branding, Communication, Business Scope.

copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์